Archivováno NK ČR

Zwölfer von Zwölfegg

Najvyšším rozhodnutím ze dne 8. dubna 1917 povýšil císař Karel I. Heinricha Zwölffera narozeného roku 1847 ve Fünfhausu v Dolních Rakousích, inženýra, architekta, kamenického mistra, měšťana Říšského hlavního a rezidenčního města Vídně, zakladatele a pokladníka pobočky Červeného kříže ve Fünfhausu, držitele Spasitelovy medaile a papežského titulu Baro Romanus, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 26. května 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Zwölfegg a erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře vyrůstá z dělící linie přirozená chrpa mezi dvěma přirozenými obilnými klasy. Dole je zlaté kružidlo hroty dolů proložené se zlatým úhelníkem rameny vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je na červeném hnízdě sedící červený pelikán se zlatou zbrojí krmící vlastní krví tři stejně zbarvená mláďata.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Zwölfer von Zwölfegg 1917Zwölfer von Zwölfegg 1917189.38 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře