Archivováno NK ČR

Zilahi de Gyurgyóka

Listinou danou ve Vídni 26. června 1904 povýšil císař František Josef I. Simona Zilahiho, ředitele administrace listu Budapesti Hírlap, spolu se syny Dezsőem, Jenőem, Lászlóem, Imrem a Istvánem vzešlými z manželství s Jankou Schlesinger, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát gyurgyókai (de/von Gyurgyóka) a erb:

Ve stříbrném štítě s oddělenými modrými cvikly, pravým se zlatým sluncem, levým se stříbrným půlměsícem obráceným rohy doprava, obojím vytvořeným, vyniká ze zlaté koruny na zeleném trojvrší doprava obrácený posel v červených kalhotách, modrém dolmanu se zlatým šňůrováním a červené, kožešinou lemované čapce zdobené perem, který troubí na zlatou trumpetu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – modře, levé zeleno – stříbrně, mezi nimi čelně vyniká posel ze štítu držící v pravé ruce svitek papíru a v levé zavřenou knihu v červených deskách se zlatou ořízkou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 280, 317-3189 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Zilahi von Gyurgyóka 1904Zilahi von Gyurgyóka 1904212.82 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře