Archivováno NK ČR

Zeiss ze San Martino del Carso

Oskar Zeiss se narodil 21. října 1867 ve Vídni. V armádě sloužil od 27. řína 1884. Od počátku Světové války byl nasazen na severním a jihovýchodním bojišti, účastnil se druhé, třetí, čtvrté, šesté, sedmé, osmé a deváté bitvy na Soče. Podle svědectví generálplukovníka arcivévody Josefa se obzvlášť hrdinně zachoval při druhé až čtvrté  a šesté bitvě u vesnice San Martino del Carso, kterou si Zeiss později zvolil za šlechtický predikát. Jakožto velitele pěšího pluku číslo 46 povýšil císař Karel I. za více jak třicet let služby s účastí v boji plukovníka Oskara Zeisse nejvyšším rozhodnutím ze 4. ledna 1918 do šlechtického stavu. Listina byla vydána 14. června 1918 a byl jí udělen titul Edler, predikát von San Martino del Carso a erb:

Ve zlatém štítě se zeleným zvýšeným břevnem roste na skalisku pahýl stromu se třemi kořeny a čtyřmi ulámanými větvemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly, klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvamě zelenými.Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Zeiss von san martino del carso 1918Zeiss von san martino del carso 1918155.38 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře