Archivováno NK ČR

Žďárský ze Zdařína

Listinou danou v Praze 27. května 1616 udělil císař Matyáš Tomáši Houfovi, radnímu Starého Města pražského, a M. Ondřeji Marchionovi, radnímu písaři Starého Města pražského, predikát Žďárský ze Zdařína a erb:

V červeno – modře šikmo děleném štítě je na zlatém pahorku stříbrný korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zelený vavřínový věnec. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 51, 52.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Zdarsky ze Zdarina Houf Marchio 1616Zdarsky ze Zdarina Houf Marchio 1616183.72 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře