Archivováno NK ČR

Wolf (1901)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. listopadu 1901 povýšil císař František Josef I. Josefa Wolfa narozeného roku 1848 ve Vídni, doktora filosofie, sekčního šéfa na ministerstvu vnitra a rytíře Leopoldova řádu, do rytířského stavu. Listinou z 13. května 1902 mu udělil predikát rytíř/Ritter von a erb:

Stříbrný (gotický) štít svisle prorůstá dubový kmen kořenící v červené půdě, jehož holé větve pronikají hlavou štítu (a zasahují za jeho okraje); před kmenem vyrůstá z červené paty zelená rýže, která kmen dvakrát kosmo ovíjí. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk vlka přirozených barev s vyplazeným jazykem. Pod štítem se vine stříbrná páska se zlatou devizou SUUM CUIQUE.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. září 1906 povolil císař přenést rytířský stav s erbem na jeho adoptivního syna Franze Mayera narozeného roku 1882 ve Štýrském Hradci, okresního komisaře se služebním zařazením u správního soudu. Nejvyšším rozhodnutím ze 7. srpna 1915 bylo Franzi rytíři von Mayer-Wolf povoleno odložit původní příjmení a psát se pouze rytíř Wolf/Ritter von Wolf.

Nejvyšším rozhodnutím z 27. ledna 1917 povýšil císař Karel I. Josefa rytíře von Wolf, skutečného tajného radu a sekčního šéfa na ministerstvu vnitra u příležitosti jeho odchodu na odpočinek do stavu svobodných pánů. Nejvyšším rozhodnutím z 5. května 1917 přenesl panský stav na jeho adoptivního syna Franze rytíře von Wolf. Diplomem daným 11. července 1917 jim polepšil erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Wolf 1917Wolf 1917146.72 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře