Archivováno NK ČR

Wesselý (1879)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. června 1879 povýšil 2. září 1879 císař František Josef I. Carla Wesselého narozeného roku 1808 v Praze, dvorního radu a finančního ředitele pro Slezsko, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černý orel s červenými jazyky. Dole v červeném jsou tři zlatá vlnitá břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí orel ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II, dvě složená červená křídla s břevny ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou: ASSIDUITAS VINCIT.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Wesselý, von 1879Wesselý, von 1879210.89 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře