Archivováno NK ČR

Wertheim (1886)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. října 1886 císař František Josef povýšil do šlechtického stavu Franze Wertheima, nemanželského syna továrníka Franze svobodného pána von Wertheim a Emilie Gunst, narozeného v Prešpurku roku 1865, který se po otcově smrti roku 1883 stal jeho univerzálním dědicem a roku 1886 si se svolením dolnorakouského místodržitelství změnil jméno z Gunst na Wertheim. Listinou danou ve Vídni 13. listopadu 1886 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve stříbře vyniká z přirozeného oblaku při levém okraji pole ruka v černém rukávu držící kosu. 2. děleno, nahoře ve zlatě rostoucí černá orlice s červeným jazykem, dole pětkrát šikmo děleno modře a zlatě. 3. v modrém tři zlaté včely (2,1). 4. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé zlato – modře.

5. července 1913 Franz šlechtic von Wertheim požádal o povýšení do stavu svobodných pánů, čemuž císař obratem vyhověl nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. července 1913. Listinou danou ve Vídni 5. září 1913 mu udělil otcův predikát a erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je stříbrný s rukou v černém rukávu vynikající z přirozeného oblaku při levém okraji svisle držící kosu bez násady. 1. v červeném stříbrné ozubené kolo převýšené zlatou korunou. 2. ve zlatě černá orlice s červeným jazykem. 3. ve zlatě tři modrá šikmá břevna. 4. v červeném tři zlaté včely (2,1). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato – černě. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou AUDENDO ET AGENDO.

Franz šlechtic von Wertheim měl s Dorotheou Paulou Bruno (*18. března 1885), dcerou Juliana Bruna, úředníka vöslauské továrny na česanou přízi, a Magdaleny Brummer, syna Franze narozeného 5. února 1906, jenž byl legitimován sňatkem rodičů 27. června 1910.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Wertheim, von 1886Wertheim, von 1886212.57 KB
Wertheim, von 1871, 1913Wertheim, von 1871, 1913303.46 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře