Archivováno NK ČR

Weinberger de Királyhelmécz

Císař František Josef I. povýšil 21. července 1914 Józsefa Weinbergera, honorárního okresního lékaře a obyvatele Királyhelméce (dnes Kráľovský Chlmec, Slovensko), spolu s dcerou Lilly vzešlou z manželství s Klárou Frieder, udělil mu predikát királyhelméczi (de/von Királyhelmécz) a erb:

V černém štítě je stříbrné kosmé břevno s hnědou Aeskulapovou holí ovinutou dvěma zelenými hady s červenými jazyky provázené dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zeleně olistěné vavřínové ratolesti, mezi nimi Aeskulapova hůl ze štítu.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 23, 219, 220 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Weinberger von Királyhelmécz 1914Weinberger von Királyhelmécz 1914168.42 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře