Archivováno NK ČR

Warnberg

Falcký kurfiřt Karel Theodor (*1724, +1799, kurfiřtem od 1742, od 1777 též kurfiřtem bavorským) zplodil s Elisabeth hraběnkou von Bettschart nemanželskou dceru Marii Walburgu Eleonoru Elisabeth (1790-1797). Z titulu říšského vikáře ji v době sedisvakance císařského trůnu povýšil 1. června 1792 na hraběnku von Warnberg a udělil jí erb, který je derivátem jeho znaku:

Čtvrcený štít. 1. a 4. červeno – stříbrně šikmo routováno. 2. a 3. v černém doleva obrácený stříbrný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá hraběcí koruna a na ní doleva obrácená korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě červeno – stříbrně šikmo routovaná křídla, mezi nimi sedící stříbrný, zlatě korunovaný lev. Štítonoši jsou dva stříbrní lvi.

Novopečená hraběnka zemřela už roku 1797.

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Warnberg (1792)Warnberg (1792)223.83 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře