Archivováno NK ČR

Walder de Buzsák

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. února 1906 povýšil císař František Josef I. obchodního radu Gyulu Waldera do uherského šlechtického stavu. Listinou ze dne 31. ledna 1907 jemu a jeho synům Gyulu Antalovi a Bélu Henrikovi vzešlým z manželství s Adalbertou Idou Steinitzer udělil predikát buzsáki (de/von Buzsák) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trávníku zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Ma štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 549, 697, 737-739 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Walder von Buzsák 1907Walder von Buzsák 1907198.82 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře