Votína, z

Listinou danou ve Vídni 18. dubna 1541 udělil král Ferdinand I. Blažeji Nožičkovi a Václavu Šíchovi predikát z Votína a erb:

V modrém štítě je stříbrná zeď s otevřenou bránou a s cimbuřím o pěti stínkách, z něhož vyrůstá stříbrný gryf. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s pravým křídlem modrým.

V královských registrech je zanesena ještě jedna listina pro příjemce stejného jména udělující jim naprosto stejný erb a predikát, ale s datem Vídeň, 6. dubna 1556.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 30, 35.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com