Vokounštejna, z

Listinou danou v Praze 16. července 1603 udělil císař Rudolf II. staroměstským měšťanům Janu Petráčkovi a Jiřímu Vokounovi predikát z Vokounštejna a erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno provázené po každé straně okounem přirozených barev. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro - zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté s modrým kosmým břevnem, levé zlato – modře šikmo dělené, mezi nimi přirozený okoun hlavou dolů.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 47, 50.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com