Archivováno NK ČR

Vodolevský ze Sprostuhřan

Roku 1589 udělil císař Rudolf II. Matyáši Vodolevskému řečenému Rormeystr za zásluhy jeho syna Ludvíka, úředníka české dvorské kanceláře, predikát ze Sprostuhřan a erb:

Ve stříbrno – červeně šikmo děleném štítě je vlevo nahoře zlatý hřeb, na němž visí na zlatém řemeni modrý tatarský toulec se zlatým okrajem, z něhož vyčnívají tři šípy, z nichž prostřední má rozeklaný hrot. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je zlatý tatarský luk se šípy ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 46, 50.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Vodolevský ze Sprostuhřan 1589Vodolevský ze Sprostuhřan 1589136.15 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře