Archivováno NK ČR

Tessits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Michaela Tessitse, hraničáře a bývalého poručíka v Zentě, spolu se syny Theodorem a Illiou a dcerami Marií a Elisabethou vzešlými z manželství s Jovankou Matics, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě běží ve spodní polovině vlk přirozených barev provázený v horní polovině štítu červenou zvrácenou krokví vynikající z horního okraje nesoucí dva šípy hroty vzhůru, uvnitř níž je modrý půlměsíc. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 124 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Tessits 1751Tessits 1751159.15 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře