Taurnperka, z

Listinou danou v Praze 11. března 1577 udělil císař Rudolf II. Kašparu Unrurovi, Lukáši Tunskému, Mikuláši Dačickému a Janu Kuklovi predikát z Taurnperka a erb:

Ve zlatém štítě je na černé kosmé patě jelen přirozených barev s parohy, každým o třech výsadách. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený černo – zlatě, levý opačně, mezi nimi rostoucí jelen ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 46, 49.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com