Archivováno NK ČR

Supančić z Kroisenau

Císař František Josef I. povýšil  18. prosince 1897 Josefa Supančiće narozeného roku 1850 v Rudolfswerthu v Kraňsku (dnes Novo Mesto, Slovinsko), majora při velitelství zemského četnictva č. 2 v Praze, rytíře Řádu Františka Josefa, držitele Vojenského služebního odznaku III. třídy pro důstojníky a Válečné medaile, za více jak třicetiletou službu (od roku 1867) s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát z/von Kroisenau a erb:

V černém štítě je zlaté břevno provázené nahoře vodorovně položeným handžárem se zlatým jilcem a dole zlatou kvádrovanou věží s dvojitám cimbuřím, bránou s polospuštěnou stříbrnou mříží provázenou dvěma střílnami a v patře prolomenou černým oknem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní opačně.

Josef Šupančić šlechtic z Kroisenau odešel do výslužby roku 1907 v hodnosti plukovníka četnictva. O dva roky později mu byl přiznán titul a charakter generálmajora ve výslužbě.

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Supancic von Kroisenau 1897Supancic von Kroisenau 1897124.29 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře