Archivováno NK ČR

Succovaty von Vezza

Eduard Succovaty se narodil 26. března 1839 v Olomouci. Do armády narukoval 21. srpna 1858 jako poručík u pěšího pluku č. 33. 1. listopadu 1862 je převelen k pěšímu pluku č. 51 spolu s povýšením na nadporučíka. 12. června 1863 nastupuje u štábu generálního kvartýrmistra v hodnosti hejtmana 2. třídy, hodnost hejtmana 1. třídy získává 1. června 1866, 1. listopadu 1871 je převelen k pěšímu pluku č. 71. 1. listopadu přechází k zeměbraně jako major praporu č. 2 v Korneuburgu, podplukovníkem se stává 1. května 1877 a hodnost plukovníka získává 1. května 1880. V této hodnosti 20. října 1884 nastupuje u velitelství zeměbrany v Brně, 12. března 1886 je mu svěřeno velení 29. pěší brigády. 1. května 1886 je povýšen na generálmajora a 1. května 1891 na polního podmaršálka. Během své kariéry se účastnil vojenských tažení v Itálii roku 1859 a 1866. Za statečnost v bojích u Vezzy v Lombardii byl oceněn Řádem Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen císařovým vlastnoručním listem 30. srpna 1866. Na jeho základě Eduard Succovaty zažádal 26. února 1897 o povýšení do rytířského stavu, k povýšení došlo listinou ze dne 16. dubna 1897, byl mu udělen predikát Ritter Succovaty von Vezza a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí červený lev, dole v modrém jsou tři zlaté hvězdy postavené šikmo vedle sebe. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby: Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá; II. tři pera, červené, zlaté a modré, přikrývadla modro – zlatá.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. dubna 1907 povýšil František Josef I. Eduarda rytíře Succovatyho von Vezza, tajného radu, polního zbrojmistra (od 1. listopadu 1898), velitele 3. sboru a velícího generála ve Štýrském Hradci do stavu svobodných pánů s predikátem Freiherr. Diplomem ze dne 28. června 1907 mu polepšil erb:

Štít zůstal nezměněn. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři turnajské korunované přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě rozevřená křídla, na každém je jedna zlatá hvězda, třetí hvězda je mezi nimi, přikrývadla červeno – zlatá, modro – zlatá; III. tři pera, červené, zlaté a modré, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva vstříc obrácení obrnění muži s knírem, zlatými ostruhami, zlatým pásem, na němž jim u levého boku visí meč se zlatým jilcem a záštitou v černé, zlatě okované pochvě a s pěti pery na otevřené hlemě, pravý má dvě černá mezi třemi zlatými, levý dvě zlatá mezi třemi černými. Štítonoši stojí na bronzové arabesce, z níž splývá zlatá páska s černou devizou IMMER GERADEAUS.

Umírá ve Štýrském Hradci 10. srpna 1919.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Succovaty von Vezza 1897Succovaty von Vezza 1897209.99 KB
Succovaty von Vezza 1907Succovaty von Vezza 1907305.26 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře