Archivováno NK ČR

Stern

Sternové byli židovskou rodinou pocházející z města Zalaegerszeg, centra západouherské župy Zala. Leopold Stern (1818-1886) se tak do poměrně skromných poměrů, záhy se však vypracoval a později byl jedním z nejvýznamnějších rakousko-uherských finančníků. Stal se generálním radou Rakousko-uherské banky a viceprezidentem železniční společnosti dráhy Lemberk-Černovice-Jasy. Díky úzkým stykům s Brunšvickým vévodstvím byl jmenován konzulem tohoto německého státečku ve Vídni a roku 1860 se stal rytířem zdejšího řádu Jindřicha Lva. V monarchii byly jeho zásluhy roku 1874 oceněny titulem císařského rady. Nejvyšším rozhodnutím z 29. listopadu 1878 mu pak císař František Josef I. udělil řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě Stern požádal o povýšení do rytířského stavu. Listinou z 21. ledna 1879 získal Leopold Stern predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Zlato-červeně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli je černý kůň ve skoku, ve druhém a třetím dvě stříbrná břevna. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě zavřená křídla – přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, na levé s červeno-stříbrnými přikrývadly také dvě zavřená křídla – přední červené se stříbrnou hvězdou, zadní stříbrné. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem Justus et tenax.
 
Leopold rytíř Stern měl z manželství se Sarou Pollakovou syna Richarda (cca 1850-1898), který vystudoval práva a získal doktorát. Krátce po otcově smrti Richard konvertoval. Byl majitelem statku Klammschlössl u jihotyrolského Inninchenu. Richardovou smrtí rod po meči vymřel.
 
 
Jäger-Sunstenau, Hanns, Die geadelten Judenfamilien in vormärzlichen Wien, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1950.
 

NáhledPřílohaVelikost
rytíř Stern (1879)rytíř Stern (1879)125.34 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře