Archivováno NK ČR

Šotnovský ze Závořic

Císař Maxmilián II. listinou danou v Praze 24. února 1570 udělil Janu Škrétovi a Janu Poliovi erb a predikát Šotnovský ze Závořic:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře červený kůl se stříbrnou lilií, dole třikrát děleno zlatě, černě, stříbrně a červeně. Na štítě spočívá turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato – černě, levý stříbrno – červeně, mezi nimi lilie ze štítu.

Jmenovaní přijali ke svému erbu staroměstské mešťany Vavřince Břekovce a Václava de Klivo a kutnohorského měšťana Jakuba Holého. Přijetí bylo potvrzeno listinou císaře Rudolfa II. danou v Praze 12. března 1580 a všem jim byl polepšen erb.

Polepšení spočívalo v záměně točenice za korunu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 43, 48.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Sotnovsky ze Zavoric Brekovec Holy de Klivo Pollius Skreta 1580Sotnovsky ze Zavoric Brekovec Holy de Klivo Pollius Skreta 1580126.86 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře