Archivováno NK ČR

Sonnenštejna, ze

Listinou ze dne 5. prosince 1595 udělil Rudolf II. Davidu Sontagovi, písaři kanceláře české komory, a jeho bratru Simonovi německy psanou listinou predikát von Sonnenstein (ze Sonnenštejna) a erb:

V třikrát modře a zlatě děleném štítě je červená špice se stříbrným skalnatým trojvrším, nad nímž se vznáší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý zlato – modře, mezi nimi je slunce s trojvrším ze štítu.

David Sontag k tomuto erbu přijal Simona Simonidese Sušického, písaře kanceláře české komory, a jeho bratra Samuela. Rudolf II. toto přijetí potvrdil německy psanou listinou ze 4. června 1599, všechny navíc povýšil do šlechtického stavu a polepšil jim erb:

V třikrát černě a zlatě děleném štítě je červená špice se stříbrným skalnatým trojvrším, nad nímž se vznáší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé stříbrno – červeně, mezi nimi zlaté slunce.

Následně k tomuto erbu všichni tři uvedení přijali staroměstské měšťany Jana a Pavla Kuttnaury a klatovského měšťana Jiřího Kameníka, což jim císař Rudolf II. potvrdil listinou danou v Praze 20. srpna 1609.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 32, 65.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Sontag ze Sonnenstejna 1595Sontag ze Sonnenstejna 1595140.56 KB
Sonnenstejna Sontag Simonides Susicky ze 1599 Kuttnaur Kamenik ze 1609Sonnenstejna Sontag Simonides Susicky ze 1599 Kuttnaur Kamenik ze 1609160.14 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře