Archivováno NK ČR

Sobitschka von Wiesenhag

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. listopadu 1908 povýšil císař František Josef I. Josefa Richarda Sobitschku narozeného roku 1854 ve Wiesenthalu v Čechách (dnes Loučná pod Klínovcem), člena zemského sněmu Království českého, velkoprůmyslníka, prezidenta Ústřední banky Německé spořitelny, Ústředního výboru pro podporu řemeslné činnosti obyvatel českého Krušnohoří, cenzora Rakousko-uherské banky, kurátora České spořitelny, správního radu České eskomptní banky a čestného měšťana Wiesenthalu, Horní Blatné, Hory Svatého Šebestiána a Vejprt, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 20. dubna 1909 mu udělil titul Edler, predikát von Wiesenhag a erb:

Ve zlatém štítě vyniká černý orel s červenými jazyky a zlatou zbrojí z modré špice, v níž v zeleném trávníku porostlém červenými jetelovými květy koření přirozený smrk, na jehož koruně je položen stříbrný kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, mezi nimi zkřížená hornická kladiva. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou TREU UND WAHR.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Sobitschka von Wiesenhag 1909Sobitschka von Wiesenhag 1909202.82 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře