Archivováno NK ČR

Semliner de Brennbergbánya

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. dubna 1912 povýšil císař František Josef I. Tamáse Semlinera, penzionovaného titulárního plukovníka, do uherského šlechtického stavu za více jak třicet let služby v armádě s účastí ve válkách roku 1859 a 1866, při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 a při nepokojích v Dalmácii a Bosně roku 1882 s přímou účastí v bitvě u Custozzy a při obléhání a dobytí Livna a udělil mu predikát brennbergbányai (de/von Brennbergbánya). Diplomem ze dne 14. července 1912 mu, spolu s dcerou Vilmou vzešlou z manželství s Leopoldinou von Call a syny Károlyem a Rudolfem a dcerami Idou a Luizou vzešlými z manželství s Klementinou Perko, udělil erb:

Ve štítě je stříbrná špice s černým zapáleným hornickým kahanem provázená vpravo v modrém zlatým křížem sv. Lazara a vlevo v červeném stříbrným půlměsícem obráceným rohy doprava. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 562, 760, 761 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Semliner von Brennbergbánya 1912Semliner von Brennbergbánya 1912125.59 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře