Archivováno NK ČR

Schlesinger z Kirchwehru

Gustav Schlesinger se narodil 18. července 1870 v Litoměřicích. Na vojnu byl odveden 18. července 1887 k praporu pěších myslivců č. 4. Jako kadet-důstojnický zástupce byl vybrán do zákopnického pluku, kde byl 1. listopadu 1891 povýšen na poručíka. Od 1. září 1895 do 31. srpna 1899 učil na zákopnické kadetní škole v hodnosti nadporučíka, poté byl převelen k zákopnickému praporu č. 8. Od 1. listopadu 1901 působil jako generální zákopnický inspektor, od 1. května 1902 v hodnosti hejtmana, a to až do konce října 1910. Velké války se účastnil od jejího vypuknutí v severní části východní fronty, zvláštní zřetel byl ministerstvem války věnován jeho účasti při květnové ofenzivě 1915, která je také jako jediná konkrétně zmíněna v dobrozdání k Schlesingerově žádosti o povýšení do šlechtického stavu. 1. září 1915 byl povýšen na podplukovníka, funkčně byl zařazen jako štábní důstojník technických skupin při 46. střelecké divizi. Nejvyšším rozhodnutím z 12. října 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu za více jak třicet let služby s účastí v boji. Listinu Schlesinger získal až 16. února 1918. Mezitím došlo (od 1. února 1918) k reorganizaci ženijních praporů a jejich přejmenování ze zákopnických na sapérské a z 2. praporu se stal 50. V listině byl Gustavu Schlesingerovi udělen titul Edler, predikát von Kirchwehr a erb:

V modrém štítě vyniká z vody v patě štíu snížená zlatá kvádrová zeď s cimbuřím o sedmi stínkách, zpoza níž vyniká stříbrný kostel prolomený třemi černými okny vedle sebe s červenou střechou, na jejímž levém konci je zlatý křížek, vpravo je přistavěna věž s červenou cibulovitou střechou zakončenou zlatým patriarším křížen prolomená dvěma černými okny pod sebou; kostel v horním levém rohu provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená modrá křídla, každé se třemi zlatými břevny, mezi nimi je zlatá kotva.


Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Schlesinger von Kirchwehr 1918Schlesinger von Kirchwehr 1918205.62 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře