Archivováno NK ČR

Sachsen

Listinou danou ve Vídni 21. února 1727 povýšil císař Karel VI. morganatickou manželku sasko-meiningenského vévody Antonína Oldřicha (*2. listopadu 1687, +27. ledna 1763, vládl od 1746) Philippinu Elisabethu rozenou Caesar (*Kassel, 6. března 1683, +Meiningen, 14. srpna 1744, oo 1711) a jejich děti Philippinu Antonii (*2. srpna 1712, +Meiningen 21. ledna 1785), Philippinu Elisabethu (*19. září 1713, +Meiningen 18. března 1781), Philippinu Ludoviku (*10. října 1714, +Meiningen, 25. října 1771), Bernharda Ernsta (*14. prosince 1716, +14. června 1778), Antonia Augusta (29. prosince 1717, +19. září 1768) a Karla Ludwiga (*30. října 1720, +30. května 1727) do říšského knížecího stavu, prohlásil je za rovnorodé s ostatními knížaty, za schopné požívat všech práv a výsad jako jiná říšská knížata, povolil jim psát se vévoda Saský (vévodkyně Saská)/Herzog (Herzogin) zu Sachsen, udělil jim predikát Hochgebohrn a erb:

Ve stříbrném štítě je červený kříž, na něm modrý srdeční štítek, v němž je zlatá hlava antického císaře obklopená zlatým vavřínovým věncem. Na štítě je položen knížecí klobouk. Štít spočívá na knížecím plášti.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
zu Sachsen (1727)zu Sachsen (1727)156.64 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře