Archivováno NK ČR

Rziha von Gachenthal

Listinou danou ve Vídni 20. března 1758 povýšila císařovna Marie Terezie do šlechtického stavu Johanna Ferdinanda Rzihu narozeného v Chrašticích 11. října 1716, který sloužil 155 měsíců v pěším pluku Ogilvy jako vojín, furýr, proviantmistr a fendrych a 6. května 1745 se stal měšťanem Nového Města pražského, kde si získal zásluhy při ochraně vojenského skladu během obléhání Prahy Prusy, udělila mu predikát von Gachenthal a erb:

V modrém štítě mezi dvěma vysokými skálami je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, každé se zlatou hvězdou, mezi nimi meč ze štítu.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Rziha von Gachenthal 1758Rziha von Gachenthal 1758172.3 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře