Archivováno NK ČR

Rónay de Tasnádszarvad

Listinou danou ve Vídni 4. listopadu 1894 povýšil císař František Josef I. Jánose Rónaye, hlavního účetního radu na ministerstvu spravedlnosti, spolu se syny Lászlóem Jánosem a Sándorem Jánosem Lászlóem vzešlými z manželství s Teréz Barna, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tasnádszarvadi (de/von Tasnádszarvad) a erb:

V červeném štítě je stříbrné šikmé břevno se třemi červenými hvězdami za sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže ze štítu držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 522, 523, 570-574 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Rónay de Tasnádszarvad 1894Rónay de Tasnádszarvad 1894142.07 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře