Archivováno NK ČR

Reiner de Banija

Císař František Josef I. povýšil 22. června 1907 Vilmose Reinera, velkoobchodníka a továrníka v Károlyvárosi (dnes Karlovac, Chorvatsko), spolu se synem Györgyem vzešlým z manželství s Márií Hellmann, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát banijai (de/von Banija) a erb:

Ve stříbrno – červeně polceném štítě je ozubené kolo, na jehož horním zubu spočívá hvězda, obojí střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí, stříbrně oděný anděl s vlajícími plavými vlasy držící v pravé ruce zlatou harfu, na jejíž struny levou rukou hraje.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 510, 869, 870 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Reiner von Banija 1907Reiner von Banija 1907172.45 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře