Archivováno NK ČR

Redlfester z Vilderštorfu

Král Ferdinand I. udělil listinou danou ve Vídni 4. června 1542 měšťanovi Starého Města pražského Filipu Redlfesterovi predikát z Vilderštorfu a erb: V černo – zlatě kosmo děleném štítě je lev střídavých tinktur s ocasem staženým mezi nohama a s červeným jazykem, nesoucí na rameni sloup z červeného mramoru. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá lví tlapa držící dýku připravenou k bodnutí.

Německy psanou listinou danou v Praze 18. července 1591 povýšil císař Rudolf II. Simeona Redelfestera, služebníka buchhalterie české komory, a jeho bratry Wilhelma a Karla do šlechtického stavu a polepšil jim erb.

Polepšení spočívalo v náhradě kolčí přílby korunovanou turnajskou přílbou.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 36, 40.

NA, ŘMalt, odd. 88, č. 1, kart. 331.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Redlfester z Vilderstorfu (1591)Redlfester z Vilderstorfu (1591)155.78 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře