Archivováno NK ČR

Radetzky de Sajtény

Listinou danou ve Vídni 14. října 1904 povýšil císař František Josef I. Józsefa Radetzkyho, neplnoletého syna zemřelého titulárního majora Lászlóa Radetzkyho, který sloužil 34 let v armádě, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát sajtényi (de/von Sajtény) a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém zlatý lev s červeným jazykem. Vlevo v červeném je zlaté břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 308, 337-339 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Radetzky von Sajtény 1904Radetzky von Sajtény 1904163.84 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře