Purkyně

Dne 15. července 1869 povýšil císař František Josef I. MUDr. Jana Evangelistu Purkyně (1787-1869), řádného profesora fyziologie Karlo-Ferdinandovy univerzitě v Praze, rytíře Leopoldova řádu, ruského Řádu svatého Vladimíra a pruského Řádu červené orlice III. třídy, čestného doktora filozofie a člena více učených společností, na základě stanov Leopoldova řádu, jenž mu byl udělen kabinetním listem z 22. dubna 1868 za vědecké a pedagogické zásluhy a věrnost a oddanost panovníkovi a jeho domu, do rytířského stavu a udělil mu predikát rytíř Purkyně (Ritter von Purkyně) a erb:

Červeno-stříbrně kosmo dělený štít s modrým kosmým břevnem provázeným dvěma hvězdami opačných tinktur. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – stříbně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

ŽUPANIČ, Jan - Fiala, Michal - Koblasa, Pavel, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra – Erbovní listiny, Praha : Agentura Pankrác, 2014.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com