Archivováno NK ČR

Prochaska (1918)

Na základě řádu Marie Terezie uděleného 14. srpna 1917 povýšil císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1917 Emila (Johanna) Prochasku narozeného roku 1877 v Tarnówě v Haliči, majora pěšího pluku č. 78, do stavu svobodných pánů. Diplomem z 21. srpna 1918 mu udělil predikát Freiherr von a erb:

V červeném štítě s oddělenými cvikly šachovanými stříbrno - červeně ve třech řadách je ve stříbrné patě až k dělící linii černá hora, na níž spočívá ohnutá, zlatě obrněná paže držící zlatý meč. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrná orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Prochaska von 1918Prochaska von 1918167.25 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře