Pořický z Roklína

Listinou danou v Praze 17. dubna 1567 udělil císař Maxmilián II. Jakubu Amphionovi, Janu Junkovi a Janu Tomanovi predikát Pořický z Roklína a erb:

V černém štítě se zlatým kosmým břevnem je dvojocasý lev střídavých tinktur držící v předních tlapách růžový věnec tělové barvy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato - černě, levý opačně, mezi nimi rostoucí zlatý lev.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 19, 21.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com