Pop, Ehrenfeld-Pop

Kabinetním listem z 10. února 1909 povýšil císař František Josef I. Josefa Popa narozeného roku 1848 v Brocně, tajného radu, sekčního šéfa na ministerstvu orby, rytíře řádu Železné koruny II. tř, řádu Leopoldova, řádu Františka Josefa a komandéra 1. třídy saského královského řádu Albrechtova, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 9. března 1909 mu udělil predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném srp přirozených barev obrácený ostřím doprava. 2. a 3. ve stříbře dubový list, z jehož řapíku vyrůstají do stran dva žaludy, vše přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí jelen držící v tlamě dubový list, z jehož řapíku visí žalud, vše přirozených barev, přikrývadla zeleno – stříbrná; II. rostoucí dvojocasý stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě srp ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím daným v Bad Ischlu 17. srpna 1911 císař povolil Josefu Popovi přenést rytířský stav, jméno a erb na svého zetě (manžela dcery Zdeňky) Richarda Ehrenfelda, ministerského vicesekretáře narozeného 30. září 1876 ve Vídni. Potvrzující listinu vydalo ministerstvo vnitra 18. prosince 1912, upravilo mu jméno na Ritter von Ehrenfeld-Pop a povolilo mu užívat tchánův znak.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com