Archivováno NK ČR

Pollak z Hoertingen, Hoertingen

Na základě Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 16. ledna 1862 povýšil císař František Josef I. Franze Pollaka narozeného v Rožmitálu na Šumavě 30. listopadu 1806, ministerského radu a zemského finančního ředitele v Záhřebu, do rytířekého stavu. Diplomem vydaným 10. října 1862 mu udělil predikát Ritter von a erb využívající motivů ze znaku příjemcova rodného města:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře červená růže se zeleným kalichem. 2. v červeném je v horním pravém roku stříbrný půlměsíc obrácený rohy kosmo dolů ke stříbrné hvězdě v levém spodním rohu. 3. v červeném stojí na zeleném trávníku jeřáb. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné s růží ze štítu, zadní červené; II. dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý opačně, mezi nimi jeřáb ze štítu.

Vnuk nobilitovaného Rudolf rytíř von Pollak požádal 28. srpna 1915 o udělení predikátu. Jeho přání bylo vyhověno a od 8. října 1915 se směl psát Ritter Pollak von Hoertingen. Už za několik dní, 22. října 1915, žádá o to, aby směl odložit židovsky znějící příjmení, což císař František Josef I. schválil a 6. února 1916 mu dovolil psát se pouze Ritter von Hoertingen.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Pollak von 1862 Pollak von Hoertingen 1915 Hoertingen von 1916Pollak von 1862 Pollak von Hoertingen 1915 Hoertingen von 1916213.21 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře