Archivováno NK ČR

Pfister ze Sulity (von Sulita)

Karl Pfister se narodil 27. října 1861 ve Vídni. Do armády narukoval v nejnižší hodnosti 24. listopadu 1878 k pěšímu pluku č. 41, od 16. ledna následujícího roku se stal titulárním svobodníkem, skutečným poddůstojníkem, desátníkem titulárním četařem, se stal 16. dubna 1881. 18. srpna téhož roku přechází jako kadet-polní šikovatel k praporu polních myslivců č. 35, kadetská léta končí u pěšího pluku č. 87 (převelen k 1. lednu 1883) jako kadet-zástupce důstojníka (tím byl od 1. prosince 1882). 1. května 1885 je povýšen na poručíka, 1. listopadu 1888 je převelen k pěšímu pluku č. 67, 1. května 1889 povýšen na nadporučíka a 1. listopadu 1895 na hejtmana. Jako hejtman je od 1. června do konce října 1903 přidělen ke zkušební službě u místního velitelství v Budvě, od listopadu téhož roku slouží u pěšího pluku č. 73, k 1. květnu 1809 je v hodnosti majora převelen k pěšímu pluku č. 36, v jehož řadách se stává podplukovníkem (1. listopadu 1912) a plukovníkem (1. listopadu 1914). 20. července 1915 je pověřen velením pluku, ale již 5. září 1915 je převelen k pěšímu pluku č. 33. Po vypuknutí Velké války se účastní bojů proti Rusům na Dunajci, bojů v Karpatech, ofenzivy mající za cíl znovudobytí Haliče a je i při dobytí Lembergu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1916 jej císař František Josef I. za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplom vydal až Karel I. dne 2. února 1917 a Karlovi von Pfister jím udělil titul šlechtic/Edler, predikát ze Sulity/von Sulita a erb:

V modrém štítě je stříbrné zúžené břevno provázené nahoře trojicí stříbrných hvězd (2,1) obklopených vavřínovým věncem přirozených barev a dole na zeleném trávníku stojící stříbrně omítnutou kaplí se třemi černými okny s věží prolomenou dvěma okny v patře a černými dvěřmi v přízemí, s břidlicovými střechami a s dvěma stříbrnými křížky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, každé s hvězdou střídavých tinktur, mezi křídly stříbrná hvězda.

S manželkou Blankou, dcerou zesnulého c. k. notáře Josefa Kaplana měl syna Josefa Karla Gustava narozeného 13. listopadu 1911.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Pfister von Sulita 1917Pfister von Sulita 1917151.08 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře