Payer

Dne 24. října 1876 povýšil císař František Josef I. Julia Payera (1841-1915), držitele Vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací, který mu byl jako nadporučíku pěšího pluku č. 36 udělen za statečnost prokázanou v bitvě u Custozzy 24. června 1866, Válečné medaile z roku 1873, rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším listem z 29. listopadu 1870 v uznání jeho zásluh o vědu prokázaných při druhé německé expedici k severnímu polárnímu kruhu, a rytíře Leopoldova řádu, který získal nejvyšším listem z 20. září 1874 za další zásluhy prokázané při rakousko-uherské polární expedici, na základě statut obou těchto řádů do rytířského stavu a udělil mu predikát rytíř Payer (Ritter von Payer) a erb:

V modrém štítě ledové pole přirozené barvy v polárním moři vzadu ohraničené hnědým pohořím, za kterým uprostřed vyniká zářící slunce obklopené dvěma soustřednými zlatými kružnicemi. Slunce je překryto rakousko-uherskou námořní obchodní vlajkou na zlaté žerdi zakončené zlatou koulí a vyrůstající z vrchu pohoří. V pravém horním rohu štítu se vidí zlatá polární hvězda. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla – přední modré se zlatou hvězdou, levé stříbrné. Z levé pak vyrůstá stříbrný polární medvěd. Pod štítem je modrá páska ze stříbrným heslem PER ASPERA AD ASTRA. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com