Paumberka, z

Listinou danou v Praze 8. září 1546 udělil král Ferdinand I. Vavřinci Kunštátovi, Jiříku Svěchýnovi, M. Nikodémovi Chotěbořskému a Matyášovi a Janovi bratřím Orniům predikát z Paumberka a erb:

Ve zlato modře děleném štítě stojí na skále stříbrný jednorožec se zlatými kopýtky na zadních nohách, mezi jehož přední nohy vyrůstá ze skály lýkovec s červenými plody. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý zlatý, levý modrý, mezi nimi rostoucí jednorožec.

Apelační rada Gabriel Svěchýn, perkmistr hor viničných Jan Ornius, lékař Jan Kunštát a Václav Nikodémův z Paumberka přijali k erbu a predikátu staroměstského měšťana Pavla Fišla, což bylo potvrzeno listinou Rudolfa II. ze dne 5. března 1584.

V popisu erbu je zde navíc zmíněna modro – zlatá točenice.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 31, 38, 39.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com