Archivováno NK ČR

Ormody de Ormod

Listinou danou ve Vídni 30. listopadu 1897 císař František Josef I. povýšil Vilmose Ormodyho, ředitele 1. všeobcné pojišťovací společnosti (Első Magyar Általános Biztosító Társaság), spolu s dcerou Rosé vzešlou z manželství s Amálií Eisenberger, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát ormodi (de/von Ormod) a erb:

V modrém štítě je zvýšené zúžené stříbrné vlnité břevno, nad ním je na zlatém slunci doprava vzlétající hnědá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazekym, dole stojí na zeleném pahorku oválná stříbrná kvádrová věž s otevřenou černou bránou s polospuštěnou zlatou mříží provázenou po každé straně jednou střílnou, se třemi okny vedle sebe v patře a s cimbuřím o čtyřech stínkách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 278, 383-387 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Ormody von Ormod 1897Ormody von Ormod 1897181.76 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře