Archivováno NK ČR

Neznámý rytíř Wácslaw Wladiwoj Tomek (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Neznámý rytíř Wácslaw Wladiwoj Tomek, In Řezník, Miloš (ed.), Historie a politika (1818-1905). Sborník příspěvků z 100. výročí úmrtí W. W. Tomka, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 69-76, ISBN 80-7194-884-5.

NáhledPřílohaVelikost
neznamy_rytir_wacslaw_wladiwoj_tomek.pdf156.16 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře