Archivováno NK ČR

Neumann de Királyhálom, Kőrössy de Királyhálom

František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 19. června 1903 Miksu Neumanna, viceprezidenta Zbožní a akciové burzy v Budapešti, a jeho syna Alberta Kálmána Kőrösiho, architekta, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát királyhalmi (de/von Királyhalom) a erb:

V modrém štítě pod hlavou sestávající se ze čtyřiadvaceti kostek ve dvou řadách je na zeleném pahorku kosmo protékaném třemi stříbrnými kosmými řekami zlatá koruna a na ní spočívá červeně oděná paže držící meč se zvlněnou čepelí a se zlatým jilcem a záštitou provázená nahoře dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem.

Nejvyšším rozhodnutím daným v Budapešti 4. května 1911 bylo Albertu Kálmánu Kőrösimu de Királyhálom povoleno upravit si jméno na Kőrössy.

Király könyvek, 71. kötet, 174, 268-270 oldal, 72. kötet, 341 oldal. 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Neumann von Kiralyhalom Korosi von Kiralyhalom 1903 Korossy von Kiralyhalom 1911Neumann von Kiralyhalom Korosi von Kiralyhalom 1903 Korossy von Kiralyhalom 1911122.56 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře