Archivováno NK ČR

Neuberger de Hlinik

Listinou danou ve Vídni 8. května 1894 povýšil císař František Josef I. Bódoga Neubergera, obchodníka dřevem ve Fiume, spolu se syny Ignáczem, Adolfem, Arminem, Móriczem a Ödönem Emanuelem a dcerami Jetti Kati provdanou za Adolpha Fischera, Márií provdanou ze Adolpha Schlesingera, Julií, vdovou po Miklósi Szécsim a Carolinou Kati provdanou za Jakaba Polláka vzešlými z manželství s Ernesztinou Fischer, do uhrského šlechtického stavu, uděluje jim predikát hliniki (de/von Hlinik) a erb:

Pod červenou hlavou s mečem se zlatým jilcem a záštitou překříženým přes liktorský svazek a obojím podloženým rozevřeným zákoníkem polceno. Vpravo v modrém je na skále zelený jehličnatý strom. Vlevo ve zlatě pluje doprava po přirozené vodě parník se dvěma oplachtěnými stěžni a červenými praporky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět stříbrných per. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou studio et labore.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 482, 554-558 oldal.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Neuberger von Hlinik 1894Neuberger von Hlinik 1894183.65 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře