Archivováno NK ČR

Netter

Císař Ferdinand I. udělil listinou danou ve Vídni 8. srpna 1563 pražskému měšťanovi Urbanu Netterovi erb:

V modrém štítě je stříbrná lilie provázená po každé straně zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé stříbrné, každé uprostřed se zlatou hvězdou, mezi křídly lilie ze štítu.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Netter 1563Netter 1563169.33 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře