Nagyhanta

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. března 1906 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Rafaela Neumanna, advokáta v Budapešti, a udělil mu predikát nagyhantai (de/von Nagyhanta). Listinou danou ve Vídni 13. listopadu 1906 mu spolu se synem Aurélem Dobaiem a dcerou Alicí vzešlými z manželství s Márií Berger udělil erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném na zelené půdě protékané stříbrnou řekou stojí hrad z přirozených kvádrů s cimbuřím, dvěma věžemi a třemi střílnami, jehož levá strana je pobořena. 2. ve zlatě je modré šikmé břevno s vlnitým mečem se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře modrou hvězdou, dole červenou růží se zlatým kalichem. 3. v modrém na zeleném trojvrší spočívá na zlaté koruně do středu obrácená obrněná paže svírající v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. 4. v červeném je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou čtyřramennou kotvu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červená, zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatou frakturní iniciálou M.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 558, 694-696 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com