Archivováno NK ČR

Mecklenburg z Kleeburgu

Císař František I. povýšil listinou z 15. února 1813 Friedricha Mecklenburga (*Gültz, 1790, +Ludwigslust 1864), nadporučíka dragounského pluku Riesch a  účastníka tažení z let 1809 a 1812, nemanželského syna Fridricha Františka I. (1753-1837), od roku 1785 vévody a od roku 1815 velkovévody mecklenbursko-schwerinského, a jeho přítelkyně Margarethy Elisabeth Bojanowsky, do šlechtického stavu, udělil mu predikát z Kleeburgu/von Kleeburg a erb:

Polcený štít. Vpravo v červeném vyniká z oblaku paže ve zlatém rukávu vyhrnutém nad loket ovázaná v zápěstí modrou šňůrou a držící v prstech zlatý pečetní prsten. Vlevo ve zlatě je sedm jetelových trojlístků– 1:2:1:2:1. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá rozevřená křídla, mezi nimi zelený jetelový trojlístek.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Mecklenburg von Kleeburg 1813Mecklenburg von Kleeburg 1813208.15 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře