Archivováno NK ČR

Lukachich de Somorja

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. srpna 1912 císař František Josef I. obnovil Gyulovi, účetnímu radovi na ministerstvu orby, Bélovi, odborovému radovi na ministerstvu financí a Gézovi, plukovníkovi 52. pěšího pluku, bratřím Lukachichům a jejich bratrancům Jenőmu, studentovi reálky, Józsefovi, poručíku 4. husarského pluku, Mihályovi, jednoročnímu dobrovolníku 71. pěšího pluku, Istvánovi, úředníku cukrovaru, Andrásovi a Pálovi, žákům měšťanky a Márii a Julii Lukachichovým uherské šlechtictví udělené 6. června 1652 Ferdinandem III. spolu s predikátem somorjai (de/von Somorja). Listinou danou ve Vídni 12. října 1914 Gyulovi spolu se syny Ernőem a Ferenczem vzešlými z manželství s Vérou Kalinszky, Bélovi spolu se syny Sándorem a Aladárem vzešlými z manželství s Rózou Matlekovits, Gézovi spolu s dcerami Eleonorou a Erzsébet vzešlými z manželství s Erzsébet Halmos, Jenőmu, Józsefovi, Mihályovi, Istvánovi, Andrásovi, Pálovi, Márii a Julii Lukachichovým obnovil původní erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním pařátu meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Na základě řádu Marie Terezie získaného za válečné zásluhy v roce 1914 povýšil císař Karel I. 17. srpna 1917 generálmajora Gézu Lukachiche de Somorja do stavu svobodných pánů. Diplom nebyl vydán.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 607 oldal; 73. kötet, 225, 226, 400 oldal.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 199.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Lukachich von Somorja 1914Lukachich von Somorja 1914191.44 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře