Archivováno NK ČR

Löwenberg

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. června 1881 povýšil 18. července 1881 císař František Josef I. Ottu Löwenberga narozeného roku 1826 v haličském Lvově, sekčního radu na ministerstvu císařského domu a zahraničí, rytíře Řádu Františka Josefa, komandéra královského španělského Řádu Isabelly Katolické, rytíře I. třídy královského hannoverského Řádu Arnošta Augusta a držitele osmanského Řádu Medžidie IV. třídy, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Pod černou hlavou se čtyřmi zlatými hvězdami čtvrceno. 1. a 4. v červeném do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem. 2. a 3. ve zlatě skála přirozených barev. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. čtyři pera střídavě černá a zlatá, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Lowenberg von 1881Lowenberg von 1881214.6 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře