Archivováno NK ČR

Lehár

Na základě Řádu Marie Terezie uděleného dne 30. července 1918 císař Karel I. listinou danou ve Vídni 17. října 1918 povýšil Antona Lehára narozeného 21. února 1876 v Ödenburgu v Uhrách (dnes Sopron), plukovníka a velitele pěšího pluku č. 106, do stavu svobodných pánů a udělil mu erb:

V modrém štítě jsou dvě zlatá kosmá vlnitá břevna. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé se dvěma zlatými vlnitými břevny, pravé šikmými, levé kosmými, mezi nimi vyniká obrněná pěst držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Listinu převzal Anton svobodný pán von Lehár až 25. ledna 1919.

 

Michal FIALA

NáhledPřílohaVelikost
Lehár, von 1918Lehár, von 1918207.79 KB

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  
Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com

Poslední komentáře