Kundratic, z

Listinou danou v Praze 27. července 1604 udělil císař Rudolf II. Marku Josefovi a Václavu Kundrátovi, měšťanům Starého Města pražského, a Janu Altovi, měšťanovi Nového Města pražského, predikát z Kundratic a erb:

V černo – stříbrně šikmo děleném štítě je zlato – modře šikmo dělený lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři pšeničné klasy a v lavé přední tlapě železnou radlici. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – modře, levé zlato – černě, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Pravděpodobně ve druhé dekádě 17. století přijal  Jan Marek z Kundratic ke svému erbu  a predikátu staroměstského měšťana Václava Voříkovského (1583-1641). Toto erbovní strýcovství mělo být údajně konfirmováno v květnu 1620 Fridrichem Falckým a po Bílé hoře vymazáno z desk.

 

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 23, 29.

Županič, Jan – Fiala, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001. 

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com