Kolburku, z

Listinou danou 31. prosince 1587 udělil císař Rudolf II. Kryštofu Kochovi, měštanovi Nového Města pražského, za jeho počestné chování a za zásluhy jeho syna Daniela, úředníka kanceláře české komory, predikát z Kolburku (von Kolburg) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červený gryf držící v pravém pařátu železný trojzubý hák. Vlevo pětkrát kosmo děleno zlatě a černě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Kryštofovi synové Daniel, Pavel a Jiří přijali k erbu Benedikta jinak Beneše, měšťana Starého Města pražského, a Jiřího Finky. Listinou danou v Praze 20. srpna 1588 císař přijetí potvrdil a polepšil jim všem erb:

Polepšení spočívalo v záměně kolčí přílby přílbou turnajskou.

Daniel Koch z Kolburku a Benedikt Fink z Kolburku přijali k erbu a predikátu Kryštofa Všeruba, komorníka Desk zemských, což bylo potvrzeno listinou danou v Praze 23. ledna 1609.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 11, 13, 14.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com