Klezl von Norberg

Listinou danou ve Vídni 17. ledna 1826 císař František I. povýšil Franze Klezla, tlumočníka při mimořádném vyslanectví v Konstantinopoli, do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler/šlechtic, predikát von a erb:

Ve štítě je zlaté břevno provázené nahoře v červeném stříbrným půlměsícem obráceným rohy vzhůru, dole v modrém stříbrným pelikánem na hnízdě krmícím vlastní krví svá mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

Jeho synu Eduardovi šlechtici von Klezl narozenému 18. ledna 1806 v Konstantinopoli, vládnímu radovi a poštovnímu řediteli při mimořádném vyslanectví v Konstantinopoli, císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. května 1861 udělil Řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě Klezl požádal 11. dubna 1873 o povýšení do rytířského stavu. K tomu však nedošlo, protože místo barevného náčrtku rytířského znaku předložil pouze opis otcovy nobilitační listiny, a chyběly i další náležitosti. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 1. března 1874 jej císař František Josef I. už coby penzionovaného vládního a ministerského radu na ministerstvu zahraničí a rytíře Leopoldova řádu povýšil za věrné a užitečné služby do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 16. března 1874 mu udělil predikát Freiherr/svobodný pán Klezl von Norberg a polepšil mu erb:

Štít nezměněn, pouze pelikán je uváděn jako přirozený a mláďata jsou čtyři. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední červené, se stříbrným půlměsícem, zadní stříbrné, přikrývadla červeno – stříbrná; II. původní klenot, přikrývadla červeno – stříbrná, modro – zlatá; III. pelikán ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na bronzové arabesce, z níž splývá modrá páska se zlatou devizou VIRTUTE ET PERSEVERANTIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com